حمله تند حمید فرخ نژاد به علی علیزاده | فیلم

حمله تند حمید فرخ نژاد به علی علیزاده | فیلم

حمله تند حمید فرخ نژاد به علی علیزاده . اقای که این رو نوشتی نامردی اگر نتونی سند بیاری و ثابت کنی ، دو حالت داره یا برداشتی متنی رو که برات فرستادن و میخونی یا رفتی تحقیق کردی .

(۳۸)

39
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>