بغض وزیربهداشت لحظه تشریح فوت پسرش | فیلم

بغض وزیربهداشت لحظه تشریح فوت پسرش | فیلم

بغض وزیربهداشت لحظه تشریح فوت پسرش . ما یک جواب پزشکی میدیم که احساسی برخورد میکنن ، بعضی بیماری ها هست اینارو درمان نکنیم بهتره ، من و خانمم تصمیم گرفتیم اگر این بیماری هارو گرفتیم درمان نکنیم.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>