کیوان ساکت و هنرهای دیگرش غیر از نوازندگی تار و سه تار | فیلم

[mono_ir_video id=”100047″ qualities=”360,480,720,1080″]

کیوان ساکت و هنرهای دیگرش غیر از نوازندگی تار و سه تار

کیوان ساکت و هنرهای دیگرش غیر از نوازندگی تار و سه تار.

استاد ساکت , از بچگی سازهای مختلف می زده است .

زنبورک , ملودیکا از جمله سازها بوده است .

کیوان ساکت به غیر از هنر نوازندگی , هنر نقاشی را بطور حرفه ای آموزش دیده .

استاد صادق پور استاد نقاشی سیاه قلم ایشان بوده است , در زمانی که هنوز مدرسه نمی رفته .

استاد پیراسته و استاد دبلو , آبرنگ را به ایشان آموزش داده است .

ساکت متولد شهر مشهد است .

در شهر مشهد کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان دایر شد که دایی اش یکی از مدرسهای آنجا بود.

وقتی به آنجا مراجعه کرد دایی او گفت نیا اینجا که بعد از مدتی موسیقی را کنار می گذاری , چون تا اون موقع این چنین که به تار و سه تار علاقه و عشق می ورزید و ادامه داده بود , هیچ هنری را اینگونه پیگیری نکرده بود.

این شد که بارفتنش به این کارگاه موسیقی , چنان شیفته موسیقی و نوازندگی تار و سه تار شد که هیچکس باور نمی کرد.

شد استاد موسیقی و پیشکسوت این رشته .

وضعیت تدریس ایشان , همانگونه که در مصاحبت با مهران مدیری عنوان کرد , آموزشگاه وزینی دارد که نصفه روز در آنجا آموزش می دهد.

بقیه روزها را پسرش و پسر دایی اش و اشخاصی با مدرک دکترای موسیقی و درجات بالا , تدریس آن را برعهده گرفته اند.

(23)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>