سوال عجیب مجری از یک آتش نشان در برنامه زنده | فیلم

سوال عجیب مجری از یک آتش نشان در برنامه زنده | فیلم

سوال عجیب مجری از یک آتش نشان در برنامه زنده . از بین این همه شغل که شما میتونستین انتخاب کنید بفرمایید چرا آتش نشانی رو انتخاب کردین؟ پدر مادر نداشتین شما؟

(۲۹)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>