خاطرات علی پروین از مربی گری تیم ملی در اولین بازی با تیم ملی عراق | فیلم

خاطرات علی پروین از مربی گری تیم ملی در اولین بازی با تیم ملی عراق | فیلم

خاطرات علی پروین از مربی گری تیم ملی در اولین بازی با تیم ملی عراق پس از جنگ تحمیلی در برنامه فوتبالیسم سفارت وقت اون موقع هرشب توی هتل ما بود موقع بازی با عراق به ما گفتن دست ندین ولی بعد چهار تا بازی دوستانه انجام دادیم

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>