خاطرات حسن روشن از دوران جنگ و فوتبال در برنامه فوتبالیسم | فیلم

خاطرات حسن روشن از دوران جنگ و فوتبال در برنامه فوتبالیسم | فیلم

خاطرات حسن روشن از دوران جنگ و فوتبال در برنامه فوتبالیسم ما وجودشو در کسی نمیدیدیم با ایران جنگ کنه صدام گفته بود ما صبحانه رو در تهران میخوریم قبلش به کویتی میگفتیم کجایی میگفت نه من ایرانیم ..

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>