صحبتهای امیرعلی نبویان در مورد وینکو بگوویچ در فوتبالیسم | فیلم

[mono_ir_video id=”952663″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبتهای امیرعلی نبویان در مورد وینکو بگوویچ در فوتبالیسم | فیلم

صحبتهای امیرعلی نبویان در مورد وینکو بگوویچ در فوتبالیسم به لحاظ فوتبالی بیهوده نیست بگیم به لحاظ فوتبالی ملتی که از استقلال کرواسی بیشتر از کروات ها خوشحال شدن دانمارکی ها بودند

 

(13)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>