امیرعلی نبویان : بخاطر ازدواج ما مردم زیر عکسمان دعوا و فحاشی می کنند | فیلم

امیرعلی نبویان : بخاطر ازدواج ما مردم زیر عکسمان دعوا و فحاشی می کنند | فیلم

امیرعلی نبویان : بخاطر ازدواج ما مردم زیر عکسمان دعوا و فحاشی می کنند ما خودمون که اینستا نداریم ولی دیگران هم که عکسی از ما میذارن یه جماعتی شروع میکنن دعوا و فحاشی با هم که اینا چرا باهم ازدواج کردن

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>