حسین سهیلی زاده درباره فساد در پشت صحنه فوتبال میگوید | فیلم

[mono_ir_video id=”948766″ qualities=”360,480,720,1080″]

حسین سهیلی زاده درباره فساد در پشت صحنه فوتبال میگوید | فیلم

حسین سهیلی زاده درباره فساد در پشت صحنه فوتبال میگوید . فکر میکنم هر کسی که به هر پشت صحنه ی بپردازه آدم شجاعی ، من شخصا در مقامی نیستم که بخوام جزئیات پشت پرده رو بگم.

(10)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>