اجرای طنز مصطفی امامی در شبکه آی فیلم با موضوع خاطرات مدرسه | فیلم

[mono_ir_video id=”948114″ qualities=”360,480,720,1080″]

اجرای طنز مصطفی امامی در شبکه آی فیلم با موضوع خاطرات مدرسه | فیلم

اجرای طنز مصطفی امامی در شبکه آی فیلم با موضوع خاطرات مدرسه معلم مثل قرقی ساعت 8 صبح میومد مدرسه و سوال میپرسید و میگفت پسر پاشو ببینم میگفتم با مایید ؟ میگفت نه پسرم با پشت سری تم …

(70)

71
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>