نماهنگ کاروان شهید با صدای شهرام ناظری | فیلم

نماهنگ کاروان شهید با صدای شهرام ناظری | فیلم

نماهنگ کاروان شهید با صدای شهرام ناظری زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما / ازین ماتم خون میگریم ای یاران ای یاران / داغ ظلم و ستمی خون هر جان میدهد آواز جان فدای وطنم ای دریغا گشته گلگون خفته در خون

(۲۶)

27
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>