ملاقات رئیس جمهور روحانی با افغانستان و ترکیه در امریکا | فیلم

[mono_ir_video id=”947926″ qualities=”360,480,720,1080″]

ملاقات رئیس جمهور روحانی با افغانستان و ترکیه در امریکا | فیلم

ملاقات رئیس جمهور روحانی با افغانستان و ترکیه امریکای جنوبی و رئیس جمهوری بولیوی در امریکا از عهدشکنی امریکا گفتن سپس قرار همکاری همه جانبه را گذاشتند حمله تروریستی به اهواز را شنیع اعلام کردند …

(3)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>