سوتی خیلی جالب در برنامه زنده تلویزیونی | فیلم

سوتی خیلی جالب در برنامه زنده تلویزیونی | فیلم

سوتی خیلی جالب در برنامه زنده تلویزیونی . هر کس بهتون گفت نارنگی سمت مازندارانه و نارنجی رنگ بود یا اون سبز زدایی شده یا طرف داره دروغ میگه ، الان رو آنتن هستیم ، من فکر کردم اینم یک بازیه.

(۳۴)

35
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>