شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان ادامه | فیلم

شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان ادامه | فیلم

شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان ادامه گفتم بگین به سقا دیگه داره دیر میشه زودتر بیا و گرنه بچه م میفته از شیر گفتم بگم بابات فکری برات عطش کن مادر رو دست من کم به هوش بیا و غش کن لالا مادر تو بدونه شیره این یا لب یا اینکه کویره گلم گریه نکن صدات میگیره

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>