شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان | فیلم

شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان | فیلم

شید و شفق سمنان همایش شیرخوارگان مادر تو بدونه شیره این یا لب یا اینکه کویره گلم گریه نکن صدات میگیره لا لایی گفتم بگین به سقا دیگه داره دیر میشه ..  مادر تو بدونه شیره این یا لب یا اینکه کویره گلم گریه نکن صدات میگیره ..

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>