نماهنگ زیبایی در مورد مظلومیت حضرت علی اصغر | فیلم

نماهنگ زیبایی در مورد مظلومیت حضرت علی اصغر | فیلم

نماهنگ زیبایی در مورد مظلومیت حضرت علی اصغر علیه السلام بخواب ای غنچه نشکفته پر پر بنوش از آب زلال ناب کوثر بروی سینه ام شکست آیینه ام تهی شد از گوهر دگر گنجینه ام لالایی اصغرم لالایی اصغرم لالایی اصغرم ..

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>