شاهرخ استخری : من مغرور نیستم | فیلم

شاهرخ استخری : من مغرور نیستم | فیلم

شاهرخ استخری : من مغرور نیستم . مردم درباره ی من یک ذهنیت دیگه ای دارن تا زمانی که یک برخوردی از نزدیک صورت بگیره ، شاید بخاطر نقشم تو سریال دلنوازان باشه.

(۳۶)

37
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>