سهیلی زاده در مورد سه اصل مهم بازیگری میگوید | فیلم

سهیلی زاده در مورد سه اصل مهم بازیگری میگوید | فیلم

سهیلی زاده در مورد سه اصل مهم بازیگری میگوید . به نظر من ۳ اصل وجود داره که طرف بازیگر میشه، اول استعداد دوم استعداد و سوم باز هم استعداد.

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>