ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی در چیذر | فیلم

[mono_ir_video id=”941234″ qualities=”360,480,720,1080″]

ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی در چیذر

ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی در چیذر

غوغای حاج محمود کریمی را شب گذشته در چیذر مشاهده میکنید.حاج محمود کریمی جزو سرشناس ترین مداحان کشور است.

(7)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>