ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی | فیلم

[mono_ir_video id=”941229″ qualities=”360,480,720,1080″]

ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی

ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی از سرشناس ترین چهره های مداحی اهل بیت علیه سلام است. ذکر عاشوریان حاج محمود کریمی را از موج آنلاین تماشا کنید.

(55)

56
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>