ذکر عاشوراییان امام زاده علی اکبر توسط حاج محمود کریمی | فیلم

[mono_ir_video id=”941233″ qualities=”360,480,720,1080″]

ذکر عاشوراییان امام زاده علی اکبر توسط حاج محمود کریمی

ذکر عاشوراییان امام زاده علی اکبر توسط حاج محمود کریمی

ذکر عاشوراییان امام زاده علی اکبر توسط حاج محمود کریمی از برجسته ترین چهره های مداحان کشور را مشاهده میکنید.

(29)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>