همایش بزرگ شیرخوارگان در اردبیل | فیلم

همایش بزرگ شیرخوارگان در اردبیل | فیلم

همایش بزرگ شیرخوارگان در اردبیل بمناسبت روز حضرت علی اصغر اولین جمعه ماه محرم به نام روز علی اصغر نام گذاری شده و مادران به همراه نوزادان خود به عزاداری میپردازند .. با اخبار به زبان انگلیسی

 

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>