کامبیز دیرباز : فحش دادن جزئی از فوتباله | فیلم

کامبیز دیرباز : فحش دادن جزئی از فوتباله | فیلم

کامبیز دیرباز : فحش دادن جزئی از فوتباله در برنامه فوتبالیسم در پاسخ به سوال امیرعلی دانایی ضمن ابراز مخالفت با برداشت دوم داوری در فوتبال میگه که اشتباهات داوری بخشی از فوتبال هست و من هم بابت اشتباهات داوری فحش دادم

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>