گفتگو جنجالی رامبد جوان با خبرنگاران | فیلم

گفتگو جنجالی رامبد جوان با خبرنگاران | فیلم

گفتگو جنجالی رامبد جوان با خبرنگاران . اصلا چرا من باید توضیح بدم درآمدم چقدره، آقا من دوست ندارم توضیح بدم ، من یک پولی میگیرم که یک برنامه ای بسازم. وقتی یک برنامه ای میسازیم که علاقمند زیاد داره و اسپانسر میاد هزینه میکند.

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>