پشت صحنه بسیار جالب سریال هزاردستان وقتی قرار بود سرِ رئیس نظمیه را در سلمانی بیخ تا بیخ ببرند | فیلم

[mono_ir_video id=”938040″ qualities=”360,480,720″]

پشت صحنه بسیار جالب سریال هزاردستان وقتی قرار بود سرِ رئیس نظمیه را در سلمانی بیخ تا بیخ ببرند | فیلم

پشت صحنه بسیار جالب سریال هزاردستان وقتی قرار بود سرِ رئیس نظمیه را در سلمانی بیخ تا بیخ ببرند اینجا اتاق عمل نیست… از سر بازیگر قالب گیری میکنند بازیگر در شرایط سختی که فقط با نوشتن با دنیای بیرون ارتباط دارد سختی را تحمل میکند

(24)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>