واکنش محمد رضا گلزار به اتهام کپی برداری از حمید گودرزی | فیلم

واکنش محمد رضا گلزار به اتهام کپی برداری از حمید گودرزی | فیلم

واکنش محمد رضا گلزار به اتهام کپی برداری از حمید گودرزی . عزیز من عیده اگر جایزه بدیم یچیزی میگن اگر جایزه ندم یچیزی میگن. من که خودم گفتم در بیش از ۱۴۰کشور جهان این برنامه داره اجرا میشه.

(۱۸۱)

182
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>