معرفی آلفرد هیچکاک و سینمای وحشت قسمت 1 از برنامه هفت | فیلم

[mono_ir_video id=”93471″ qualities=”360,480,720,1080″]

معرفی آلفرد هیچکاک و سینمای وحشت قسمت 1 از برنامه هفت | فیلم

معرفی آلفرد هیچکاک و سینمای وحشت قسمت 1 از برنامه هفت

پاهای دو مرد و ر نماهایی از ریل های متقاطع قطار نماهای آغازین فیلمی ست که قرار است

نیازهای متقابل و تقابل زندگی دو مرد را برای ما روایت کند.

هیچکاک در این فیلم اینطور روایت میکند در یک طرف تنیسور مشهور که در حال سفر به شهر خود برای انجام  مراحل طلاق همسر خود و سپس ازدواج با دختر یکی از سناتور مشهور است .

در طرف دیگر هیچکاک مردی را نشان میدهد مرد پر حرف و زرنگی که در طول فیلم کارگردان ما را با او آشنا میکند و پی به دیوانگی اش میبریم.

آلفرد هیچکاک تقابل این دو مرد را به یک اشتراک ربط میدهد هر دو مرد در زندگی خود از وجود مزاحمی رنج میبرند.

تنیسور معروف از همسر ولنگ و وارش و مرد پر حرف از پدر مستبدش .

مرد پر حرف میپرسد نظرت درباره ی مردی  مثل ه پدر ه من چیه ؟ و خود ادامه میدهد من ازش متنفرم انقدری که دوست دارم بکشمش.

مرد تنیسور میگوید تو خودت میدونی چی میخوای ؟

مرد پر حرف میگه میخوام یه کاری بکنم !

دیالوگ های بین دو مرد و شناخت شون از هم بهانه یک پیشنهاد میشود هیچکاک با این پیشنهاد بیننده را غافلگیر میکند.

مر پر حرف پیشنهاد میدهد هر کس فرد مزاحم شخص مقابل را بکشد !!!

یک معامله برای انجام یک قتل !

تنیسور میگوید : معامله برای قتل ؟ و میخندد …

مرد پر حرف میگوید : هیچ انگیزه یی که بشه اونا رو گیر انداخت نیست تو مورد منو میکشی منم مورد تو رو…

هیچکاک در این اثر سینمایی انسان و خواسته هایش را نشان میدهد که تا چقدر برای رسیدن به هدف ش هرچند احمقانه میتواند بیرحم شود .

انسان میتواند در هر مقامی خطرناک باشد.

 

 

(10)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>