علی ضیا : مردم دو دسته اند | فیلم

علی ضیا : مردم دو دسته اند

علی ضیا : مردم دو دسته اند

تولد علی ضیا در شهریور ماه است. مهران غفوریان نیز در ماه شهریور به دنیا آمده است. مردم دو دسته اند ………..

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>