رسیدن خبر مرگ علی ضیا از حادثه منا از زبان خودش | فیلم

رسیدن خبر مرگ علی ضیا از حادثه منا از زبان خودش

رسیدن خبر مرگ علی ضیا از حادثه منا از زبان خودش

علی ضیا در حادثه منا حضور داشت. او از خاطره تلخ خود در آن سال در مکه میگوید.

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>