درمان مهران غفوریان توسط سلول های بنیادی | فیلم

درمان مهران غفوریان توسط سلول های بنیادی

درمان مهران غفوریان توسط سلول های بنیادی

سلول های بنیادی راه حل مهران غفوریان برای درمان است. او در برنامه فرمول یک علی ضیا حضور پیدا کرد.

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>