حرف‌هایی صریح در باب عدالت آموزشی در ایران در حالا خورشید | فیلم

حرف‌هایی صریح در باب عدالت آموزشی در ایران در حالا خورشید

حرف‌هایی صریح در باب عدالت آموزشی در ایران در حالا خورشید

سید مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه درباره آموزش در حالا خورشید رضا رشیدپور چه گفت ؟

(۷۱)

72
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>