دیرین دیرین این قسمت لب کارون ۲ | فیلم

دیرین دیرین این قسمت لب کارون ۲ | فیلم

دیرین دیرین این قسمت لب کارون ۲ خنده داره ولی خنده تلخ… شک ندارم مرحوم خواننده این آهنگ الان زنده بود لب کارون رو اینجوری میخوند. لب کارون میخواد درمون بجنید کارد رسیده به استخوون …

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>