لحظه ی خدافظی لیلا : ریحانه پارسا از سریال پدر | فیلم

لحظه ی خدافظی لیلا : ریحانه پارسا از سریال پدر

لحظه ی خدافظی لیلا : ریحانه پارسا از سریال پدر . خاطره و تجربه ی بسیار خوبی بود .لحظه ی عجیب و غریبیه کمتر از ۱ ساعت دیگه از سریال خدافظی میکنم و دوست داشتم این لحظه رو با شما شریک باشم.

(۱۹۳)

194
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>