شوخی جنجالی آیت کمدین خندوانه با فرهاد آئیش | فیلم

شوخی جنجالی آیت کمدین خندوانه با فرهاد آئیش | فیلم

شوخی جنجالی آیت کمدین خندوانه با فرهاد آئیش . ترامپ قول داده تمام تحریم هارو از بین ببره در یک حرکت فیل ترامپو زدن و تراپ زد زیر بازی  اما آقای آئیش با یک حرکت اومد گفت “قار قار” و ترامپ رو گرفت تو چنگش.

(۳۴)

35
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>