عصبانیت شدید فرهاد آئیش از کمدین خندوانه | فیلم

عصبانیت شدید فرهاد آئیش از کمدین خندوانه | فیلم

عصبانیت شدید فرهاد آئیش از کمدین خندوانه . تو بند بودی به یک خنده ی تماشاچی ، امیدوارم هیچ وقت حق کسی رو نخوری امیدوارم حق به حقدار برسه، تو خیلی بامزه ای از همه بامزه تری خیلی هم نبوغ داری ولی باید امشب یک درسی رو یاد بگیری.

(۳۸)

39
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>