واکنش رشیدپور نسبت به فحاشی مردم به او | فیلم

واکنش رشیدپور نسبت به فحاشی مردم به او | فیلم

واکنش رشیدپور نسبت به فحاشی مردم به او .من همیشه پیام هارو میخونم ، می نویسن این سوپاپ اطمینان دری وری میگه تا مردم آروم بشن ، این از خودشونه این حرفارو میزنه تا مردم رو گول بزنه.

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>