شوخی جالب گوینده ی شبکه خبر با همسرش | فیلم

شوخی جالب گوینده ی شبکه خبر با همسرش | فیلم

شوخی جالب گوینده ی شبکه خبر با همسرش . ماهی که پشت سر منه فردا قراره در سایه ی زمین قرار بگیر.و در کل کشور ماه گرفتگی قابل روئیت.منظورتون کدوم ماه؟

(۴۵)

46
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>