نماهنگ فریدون بیگدلی به نام روزگار | فیلم

نماهنگ فریدون بیگدلی به نام روزگار

نماهنگ فریدون بیگدلی به نام روزگار

اگه عمری باقی باشه اگه روزگار بذاره من هنوزم آرزومه مال من باشی دوباره اگه عمری باقی باشه اگه روزگار بذاره کاری میکنم دل تو همه رو کنار بذاره

(۲۶۰)

261
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>