نماهنگ حجت اشرف زاده به نام نگاه آخر با تصاویر شهید حججی | فیلم

نماهنگ حجت اشرف زاده به نام نگاه آخر با تصاویر شهید حججی

نماهنگ حجت اشرف زاده به نام نگاه آخر با تصاویر شهید حججی

تصور هم نمی کردم ببینم کوه راه میره ببینم داره با لبخند  به سوی قتلگاه میره رسیدی و همونایی  که چشماشونُ می بستن حالا با دیدن چشمات  میگن تا آخرش هستن

(۴۵)

46
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>