هلیکوپتر قاچاق در فرودگاه تهران | فیلم

هلیکوپتر قاچاق در فرودگاه تهران | فیلم

هلیکوپتر قاچاق در فرودگاه تهران .بار هلیکوپتر قاچاق نبوده بلکه خود هلیکوپتر قاچاق بوده . یعنی ما از جسم ثابتی به نام دکل که غیب شد رسیدیم به جسم متحرک چرخان در هوا که قاچاق هست.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>