نماهنگ محمد علیزاده و میثم ابراهیمی بنام خستم | فیلم

نماهنگ محمد علیزاده و میثم ابراهیمی بنام خستم

نماهنگ محمد علیزاده و میثم ابراهیمی بنام خستم

خسته ام مث یه قایق شکسته ام که چشم رو درد دنیا بسته ا م چشای بسته ی تو کِی می بینه غصه ی منو

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>