اجرای دال بند در خندوانه با موزیک در دست باد | فیلم

اجرای دال بند در خندوانه با موزیک در دست باد

اجرای دال بند در خندوانه با موزیک در دست باد

میرقصی و میچرخی در گردش هر دستم در آینه ام هستی در آینه ات هستم میرقصی و صبحم را با ماه می آمیزی بر گردن شب هایم خورشید می آویزی

(۱۰۷)

108
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>