اجرای دال بند در خندوانه با موزیک شبیه یک رویا | فیلم

اجرای دال بند در خندوانه با موزیک شبیه یک رویا

اجرای دال بند در خندوانه با موزیک شبیه یک رویا

شبیه یک رویا که می‌رسد از راه تو تا رسیدی ستاره ای افتاد از دریاها گذشتی رها شدی در باد دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب

(۹۸)

99
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>