خود مهران غفوریان هم یادش نمیاد اینو | فیلم

خود مهران غفوریان هم یادش نمیاد اینو | فیلم

خود مهران غفوریان هم یادش نمیاد اینو بیژن بنفشه خواه و مهران غفوریان در برنامه طنز قدیمی 😂 دوست فوتبال دوستمو بهتون معرفی میکنم آقا بیژن فوتبالیست و الکترونیک .. اگه کنترلش خراب باشه من در عرض دو دقیقه درستش میکنم ! چقد اداهاش آشناست !

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>