خداحافظی سینا مهراد از مهدی سلطانی پشت صحنه سریال پدر | فیلم

خداحافظی سینا مهراد از مهدی سلطانی پشت صحنه سریال پدر | فیلم

خداحافظی سینا مهراد از مهدی سلطانی پشت صحنه سریال پدر خداحافظی با احساس سینا مهراد(حامد) از مهدی سلطانی (حاجعلی تهرانی)بعد از بازی سکانس اخرش .. آخییی بعد شش ماه …

(۱۲۳)

124
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>