گفتگو با ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر شبکه ۲ | فیلم

گفتگو با ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر شبکه ۲ | فیلم

گفتگو با ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر شبکه ۲ من متولد اسفند ۷۷م خودم فکرشو میکردم که اینقد زود وارد بازیگری بشم و اینقد نقش خوبی بهم برسه..  کاراکتر لیلا اصلا چیز عجیبی نیستش ولی چون ما ندیدیم بنظرمون بعید میاد!..

(۴۲۵)

426
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>