کنایه جناب خان به روزنامه‌ها | فیلم

کنایه جناب خان به روزنامه‌ها | فیلم

کنایه جناب خان به روزنامه‌ها چرا روزنامه‌ها تیراژ خود را اعلام نمی‌کنند؛هیچ کس لو نمیده مگر به آزادی اطلاعات اعتقاد ندارند چرا این قضیه ناموسیه؟! چرا روزنامه ها خودشون قانون رو رعایت نمیکنن؟! -این انتقاد درستی هست!!

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>