گیلان تره قوربان با صدای ناصر مسعودی | فیلم

گیلان تره قوربان با صدای ناصر مسعودی

گیلان تره قوربان با صدای ناصر مسعودی

گیلان تره قوربان تره قوربان گیلان قربان تو قربان تو قربان تو قوربان تی کوه و تی گوماران قربان دریا و کوه و علفزارهای تو

(۴۸)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>