فینال مسابقه ی کودک شو همراه پژمان بازغی از شبکه ی نسیم | فیلم

فینال مسابقه ی کودک شو همراه پژمان بازغی از شبکه ی نسیم | فیلم

فینال مسابقه ی کودک شو همراه پژمان بازغی از شبکه ی نسیم.با وجود اینکه حدیث۳ ماهی شکار کرد اما پدرش هنوز نتونست پاسخ صحیح رو بگه. بالاخره بعد از ۳ دفعه اشتباه ۲ مورد رو درست گفتن.

(۱۵)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>