ماجرای مجری زن تلویزیون که طی شش ماه روزی پنجاه بار ابراز عشق کرد تا با همسرش ازدواج کرد | فیلم

ماجرای مجری زن تلویزیون که طی شش ماه روزی پنجاه بار ابراز عشق کرد تا با همسرش ازدواج کرد | فیلم

ماجرای مجری زن تلویزیون که طی شش ماه روزی پنجاه بار ابراز عشق کرد تا با همسرش ازدواج کرد.او گفت در دانشگاه عاشق نجابتش شدم و ابتدا به بهانه جزوه با او ارتباط برقرار کردم و بعد شماره اش را گرفتم و خلاصه به او گفتم عاشقش شدم و شش ماه هر روز این را عنوان کردم تا منجر به خواستگاری و بعد ازدواج شد.

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>